Rejestr petycji - Burmistrz

9/2019

 Nr petycji (CRP) CRP - 9/2019
 Data złożenia petycji 16.12.2019 r.
 Podmiot wnoszący petycję Brak zgody na ujawnienie danych, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
 Przedmiot petycji
W sprawie postawienia punktu oświetleniowego na ul. Lipowej 5 do 7 w m. Wysoka Gryfińska
 Skan petycji skan petycji
 Obowiązujący termin załatwienia petycji 16.03.2020 r.
 Faktyczny termin załatwienia petycji 27.01.2020 r.
 Przebieg postępowania  
 Opinie w sprawie petycji  
 Sposób załatwienia petycji Petycja nie została uwzględniona