Rejestr petycji - Burmistrz

1/2021

 Nr petycji (CRP) CRP - 1/2021
 Data złożenia petycji 08.02.2021 r.
 Podmiot wnoszący petycję Brak zgody na ujawnienie danych, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
 Przedmiot petycji
W sprawie przygotowania komunikatu oraz pakietu profilaktycznego dla osób starszych (suplementacja wit. D)
 Skan petycji skan petycji
 Obowiązujący termin załatwienia petycji 08.05.2021 r.
 Faktyczny termin załatwienia petycji- -
 Przebieg postępowania -
 Opinie w sprawie petycji -
 Sposób załatwienia petycji Petycja została wycofana przez wnioskodawcę.