Rejestr petycji - Burmistrz

5/2016

 Nr petycji (CRP)  5/2016
 Data złożenia petycji  3 października 2016 r.
 Podmiot wnoszący petycję  Szulc-Efekt Sp. z o.o.
 ul. Poligonowa 1
 04-051 Warszawa 
 Przedmiot petycji Petycja o dokonanie analizy i oceny stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki – pod kątem zachowania standardów otwartości danych.
 Skan petycji  skan petycji 5/2016
 Obowiązujący termin załatwienia petycji  3 styczna 2017 r.
 Faktyczny termin załatwienia petycji  12 października 2016 r.
 Przebieg postępowania  dokonano wnikliwej analizy w zakresie publikowanych danych jednostki w BIP
 Opinie w sprawie petycji  
 Sposób załatwienia petycji  Dokonano analizy i oceny wnioskowanej w petycji - udzielono odpowiedzi