Rejestr petycji - Burmistrz

5/2017

 

 Nr petycji (CRP)  CRP - 5/2017
 Data złożenia petycji  06 grudnia 2017 r.
 Podmiot wnoszący petycję  Szulc-Efekt Sp. z o.o.
 ul. Poligonowa 1
 04-051 Warszawa
 Przedmiot petycji Prośba o przekazanie do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino petycję w sprawie, aby dyrektorzy szkół podjęli stosowne działania zmierzające do zapewnienia uczniom stałego i bezpłatnego dostępu do wody pitnej na terenie szkoły.
 Skan petycji skan petycji nr CRP - 5/2017
 Obowiązujący termin załatwienia petycji  06 marca 2018 r.
 Faktyczny termin załatwienia petycji  
 Przebieg postępowania  Przekazano do wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino
 Opinie w sprawie petycji  
 Sposób załatwienia petycji  Przekazano do wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino udzielono odpowiedzi