Rejestr petycji - Burmistrz

1/2019

 Nr petycji (CRP) CRP - 1/2019
 Data złożenia petycji 24.01.2019 r.
 Podmiot wnoszący petycję Anonimizacja
 Przedmiot petycji Zwiększenie liczby połączeń kolejowych między Gryfinem a Szczecinem
 Skan petycji skan petycji
Obowiązujący termin załatwienia petycji 24.04.2019 r.
 Faktyczny termin załatwienia petycji 15.04.2019 r.
 Przebieg postępowania  
 Opinie w sprawie petycji  
 Sposób załatwienia petycji

udzielona odpowiedź