Rejestr petycji - Burmistrz

7/2016

 Nr petycji (CRP)  7/2016
 Data złożenia petycji  20 grudnia 2016 r.
 Podmiot wnoszący petycję  mieszkańcy i właściciele działek gruntowych w obrębie Wełtyń II
 Przedmiot petycji  utwardzenie gminnych dróg gruntowych w obrębie Wełtyń II
 Skan petycji  skan petycji 7/2016
 Obowiązujący termin załatwienia petycji  20 marca 2017 r.
 Faktyczny termin załatwienia petycji  
 Przebieg postępowania  uzgodnienia z mieszkańcami w zakresie metody wykonania utwardzenia dróg
 Opinie w sprawie petycji

 W odpowiedzi na petycję mieszkańców i właścicieli działek gruntowych zabudowanych w obrębie Wełtyń II oraz w uzgodnieniu z mieszkańcami, zrezygnowano z utwardzenia dróg płytami betonowymi. Z uwagi na to, że w tamtym rejonie nie ma jeszcze wybudowanej żadnej podziemnej infrastruktury drogowej, to przyjęto rozwiązanie utwardzenia dróg w formie kruszywa.

 Sposób załatwienia petycji  petycję po uzgodnieniach z mieszkańcami rozpatrzono pozytywnie