Rejestr petycji - Burmistrz

2/2018

 Nr petycji (CRP)  CRP - 2/2018
 Data złożenia petycji  14.08.2018 r.
 Podmiot wnoszący petycję Semico Sp. z o.o.
ul. Franciszkańska 17/25
91-433 Łódź
 Przedmiot petycji Dokonanie zmian w kosztorysach przy inwestycjach drogowych polegających na wykreśleniu z kosztów pozycji dot. usunięcia, wywiezienia, utylizacji nawierzchni drogowych lub placów wykonanych z płyt betonowych drogowych. Przyjęcie proponowanych rozwiązań, tj. odkupienie, wymiana nawierzchni z płyt na kostkę brukową w stosunku metr kwadratowy za metr kwadratowy lub wykonanie wywozu/dowozu nawierzchni na koszt własny.
 Skan petycji skan petycji
 Obowiązujący termin załatwienia petycji 12.11.2018 r.
 Faktyczny termin załatwienia petycji 11.10.2018
 Przebieg postępowania  
 Opinie w sprawie petycji  
 Sposób załatwienia petycji

Rorpatrzenie petycji przez Wydział Inwestycji i Rozwoju.

Udzielenie - przeslanie odpowiedzi.