Rejestr petycji - Burmistrz

6/2018

 Nr petycji (CRP)  CRP - 6/2018
 Data złożenia petycji  26 listopada 2018 r.
 Podmiot wnoszący petycję Teresa Górecka-Sieja - Sołtys Sołectwa Sobiemyśl.
 Przedmiot petycji Budowa placu zabaw w Sobiemyślu
 Skan petycji skan petycji 6/2018
Obowiązujący termin załatwienia petycji  26 lutego 2019 r.
 Faktyczny termin załatwienia petycji 15 stycznia 2019 r.
 Przebieg postępowania  
 Opinie w sprawie petycji  
 Sposób załatwienia petycji

Udzielono odpowiedzi
skan odpowiedzi