Rejestr petycji - Burmistrz

1/2016

 Nr petycji (CRP)  1/2016
 Data złożenia petycji  03.03.2016 r.
 Podmiot wnoszący petycję  Brak zgody na ujawnienie danych, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach.
 Przedmiot petycji Wprowadzenie zakazu organizowania na terenach Gminy Gryfino przedstawień z udziałem cyrków.
 Skan petycji  skan petycji 1/2016
 Obowiązujący termin załatwienia petycji  03.06.2016 r.
 Faktyczny termin załatwienia petycji  30.06.2016 r.
 Przebieg postępowania Przygotowanie uchwały w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego zapobiegania lokalizacji objazdowych przedstawień i pokazów z udziałem zwierząt na terenach należących do Gminy Gryfino
 Opinie w sprawie petycji  
 Sposób załatwienia petycji Podjęcie  uchwały Nr XXIV/216/16  Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 30.06.2016 r. w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego zapobiegania lokalizacji objazdowych przedstawień i pokazów z udziałem zwierząt na terenach należących do Gminy Gryfino