Rejestr petycji - Burmistrz

5/2019

 Nr petycji (CRP) CRP - 5/2019
 Data złożenia petycji 31.05.2019 r.
 Podmiot wnoszący petycję Szulc-Efekt Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
 Przedmiot petycji postępowanie w zakresie modernizacji parku maszynowego przeznaczonego do oczyszczania Gminy
 Skan petycji skan petycji
 Obowiązujący termin załatwienia petycji 31.08.2019 r.
 Przebieg postępowania  
 Opinie w sprawie petycji  
 Sposób załatwienia petycji udzielona odpowiedź