Rejestr petycji - Burmistrz

CRP - 3/2021

 Nr petycji (CRP) CRP - 3/2021
 Data złożenia petycji 24.05.2021 r.
 Podmiot wnoszący petycję Brak zgody na ujawnienie danych, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
 Przedmiot petycji W sprawie naprawy nawierzchni ul. Bukowej w Pniewie
 Skan petycji  skan petycji
 Obowiązujący termin załatwienia petycji 24.08.2021 r.
 Faktyczny termin załatwienia petycji 23.08.2021 r.
 Przebieg postępowania -
 Opinie w sprawie petycji -
 Sposób załatwienia petycji Petycja została uwzględniona - odpowiedź