Rejestr petycji - Burmistrz

6/2019

 Nr petycji (CRP) CRP - 6/2019
 Data złożenia petycji 24.07.2019 r.
 Podmiot wnoszący petycję Szulc-Efekt Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
 Przedmiot petycji w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej numerów telefonów użytkowanych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie
 Skan petycji skan petycji
 Obowiązujący termin załatwienia petycji 24.10.2019 r.
 Przebieg postępowania  
 Opinie w sprawie petycji  
 Sposób załatwienia petycji udzielona odpowiedź