Rejestr petycji - Burmistrz

7/2019

 Nr petycji (CRP) CRP - 7/2019
 Data złożenia petycji 09.09.2019 r.
 Podmiot wnoszący petycję Sołtys Sołectwa Drzenin
 Przedmiot petycji W sprawie uzupełnienia braków w oświetleniu ulicznym poprzez montaż lamp w Drzeninie
 Skan petycji skan petycji
 Obowiązujący termin załatwienia petycji 09.12.2019 r.
 Faktyczny termin załatwienia petycji 30.09.2019 r.
 Przebieg postępowania  
 Opinie w sprawie petycji  
 Sposób załatwienia petycji udzielona odpowiedź