Rejestr petycji - Burmistrz

7/2018

 Nr petycji (CRP)  CRP - 7/2018
 Data złożenia petycji  20.09.2018 r.
 Podmiot wnoszący petycję Brak zgody na ujawnienie danych, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach. 
 Przedmiot petycji Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Słonecznej w Gardnie i podłączenie do niej wskazanych posesji.
 Skan petycji skan petycji
 Obowiązujący termin załatwienia petycji 19.12.2018 r.
 Faktyczny termin załatwienia petycji 19.12.2018 r.
 Przebieg postępowania  
 Opinie w sprawie petycji  
 Sposób załatwienia petycji  Rozpatrzenie przez Wydział Inwestycji i Rozwoju. Udzielenie/ przesłanie odpowiedzi.