Rejestr petycji - Burmistrz

CRP - 4/2021

 Nr petycji (CRP) CRP - 4/2021
 Data złożenia petycji 16.08.2021 r.
 Podmiot wnoszący petycję SMEBUSINESS
 Przedmiot petycji Prośba o przekazanie do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino informacje nt. programu edukacyjnego pod hasłem „Przygotujmy lepszy świat”
 Skan petycji  skan petycji
 Obowiązujący termin załatwienia petycji 16.11.2021 r.
 Faktyczny termin załatwienia petycji 06.09.2021 r.
 Przebieg postępowania -
 Opinie w sprawie petycji -
 Sposób załatwienia petycji Przekazano do wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino, udzielono odpowiedzi.