Rejestr petycji - Burmistrz

4/2019

 Nr petycji (CRP) CRP - 4/2019
 Data złożenia petycji 30.07.2019 r.
 Podmiot wnoszący petycję Sołtys Sołectwa Włodkowice
 Przedmiot petycji Dot. dofinansowania budowy chodnika w sołectwie Włodkowice
 Skan petycji skan petycji
 Obowiązujący termin załatwienia petycji 30.10.2019 r.
 Faktyczny termin załatwienia petycji 16.09.2019 r.
 Przebieg postępowania  
 Opinie w sprawie petycji  
 Sposób załatwienia petycji Petycja nie została uwzględniona