Rejestr petycji - Burmistrz

4/2018

 

 Nr petycji (CRP)  CRP - 4/2018
 Data złożenia petycji  14.09.2018 r.
 Podmiot wnoszący petycję Szulc-Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1 
04-051 Warszawa
 Przedmiot petycji Dokonanie próby wdrożenia w Gminie - rozpowszechnionego w krajach rozwiniętych - Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii.
 Skan petycji skan petycji
 Obowiązujący termin załatwienia petycji 13.12.2018 r.
 Faktyczny termin załatwienia petycji 11.12.2018 r.
 Przebieg postępowania  
 Opinie w sprawie petycji  
 Sposób załatwienia petycji Rozpatrzenie przez Wydział Inwestycji i Rozwoju. Udzielenie/ przesłanie odpowiedzi.