Rejestr petycji - Burmistrz

8/2019

 Nr petycji (CRP) CRP - 8/2019
 Data złożenia petycji 15.10.2019 r.
 Podmiot wnoszący petycję Robert Łaniewski Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
 Przedmiot petycji W sprawie dokonania analizy – możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb interesantów – dot. płatności bezgotówkowych
 Skan petycji skan petycji
 Obowiązujący termin załatwienia petycji 15.01.2020 r.
 Faktyczny termin załatwienia petycji 27.11.2019 r.
 Przebieg postępowania  
 Opinie w sprawie petycji  
 Sposób załatwienia petycji udzielona odpowiedź