Rejestr petycji - Burmistrz

1/2018

 Nr petycji (CRP)  CRP - 1/2018
 Data złożenia petycji  04.05.2018 r.
 Podmiot wnoszący petycję  Szulc-Efekt Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa 
 Przedmiot petycji Oszacowanie podmiotów gospodarczych - właściwych miejscowo dla terenu Gminy, które nie korzystają z przyłączy gazowych . Podanie danych rzeczonych podmiotów gospodarczych wraz z ich nazwą i adresem oraz informacjami dotyczącymi obecnie stosowanego rodzaju paliwa, rocznego zużycia oraz mocy wykorzystywanych urządzeń,
- wskazanie planowanych lub rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy nowych zakładów przemysłowych/firm właściwych miejscowo dla terenu Gminy z podaniem informacji o rodzaju planowanej działalności oraz zapotrzebowaniu energetycznym.
 Skan petycji  Skan petycji
 Obowiązujący termin załatwienia petycji 02.08.2018 r.
 Faktyczny termin załatwienia petycji 19.07.2018 r.
 Przebieg postępowania Przekazano do wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino.
 Opinie w sprawie petycji  
 Sposób załatwienia petycji

Sposób załatwienia petycji: udzielenie  udzielenie informacji i przesłanie odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

udzielona odpowiedź