Rok 2012 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.31.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwały Rady Miejskiej przyjętej na XXIV nadzwyczajnej sesji w dniu 13 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.31.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 sierpnia 2012 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwały Rady Miejskiej przyjętej na XXIV nadzwyczajnej sesji w dniu 13 sierpnia 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwały Rady Miejskiej przyjętej na nadzwyczajnej sesji w dniu 13 sierpnia 2012 roku odpowiada:

Nr uchwały: W sprawie:  Wydział/jednostka:
XXIV/202/12 zajęcia stanowiska w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego Biuro Obsługi Rady i Burmistrza

§ 2. Odpowiedzialnemu wymienionemu w § 1 w załączeniu przekazuję egzemplarz kopii uchwały Rady Miejskiej przyjętej na nadzwyczajnej sesji w dniu 13 sierpnia 2012 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na XXIV nadzwyczajnej sesji w dniu 13 sierpnia 2012 r. została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnego za jej realizację.