Rok 2011 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.1.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 03 stycznia 2011r. w sprawie: przyjęcia zasad polityki rachunkowości i wprowadzenia zakładowego planu kont w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Lista załączników:
ZARZĄDZENIE Nr 120.1.2011 [290264 bajtów]