Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa  i Aktywności Gospodarczej
1/XXXIII Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
2/XXXIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3/XXXIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie negatywnie
4/XXXIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie negatywnie
5/XXXIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie negatywnie
6/XXXIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XXXIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie negatywnie
8/XXXIII negatywnie negatywnie pozytywnie Komisja nie zapoznała się z projektem uchwały
9/XXXIII pozytywnie Komisja nie zapoznała się z projektem uchwały pozytywnie pozytywnie