Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XLIV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XLIV Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
2/XLIV Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
3/XLIV nie zajęła stanowiska Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
4/XLIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/XLIV negatywnie pozytywnie nie zajęła stanowiska nie zajęła stanowiska
6/XLIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XLIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XLIV pozytywnie załącznik nr 1 pozytywnie pozytywnie
9/XLIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/XLIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
11/XLIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
12/XLIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
13/XLIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
14/XLIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
15/XLIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
16/XLIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
17/XLIV negatywnie nie zajęła stanowiska nie zajęła stanowiska   nie zajęła stanowiska

 

Załącznik nr 1 – Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie z wnioskiem. Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wnioskuje o przedstawienie stanowiska mieszkańców miejscowości Wełtyń w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo- krajobrazowego „Wełtyń”.