Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XL sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych  i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa  i Aktywności Gospodarczej
1/XL pozytywne pozytywne pozytywnie pozytywnie
2/XL pozytywne pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3/XL pozytywne pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/XL pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/XL pozytywnie pozytywnie pozytywnie negatywnie
6/XL pozytywnie pozytywnie pozytywnie negatywnie
7/XL pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XL pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XL pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/XL pozytywnie pozytywnie pozytywnie negatywnie
11/XL pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
12/XL pozytywnie pozytywnie pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska
13/XL pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
14/XL pozytywnie pozytywnie pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska
15/XL pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 – Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie przy 2 głosach za, 1 głosie przeciwnym oraz 3 głosach wstrzymujących się.