Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

DRUK NR

Komisja Rewizyjna

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Komisja Budżetu,   Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

1/XII

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

2/XII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

4/XII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

5/XII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

6/XII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie