Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na VIII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa  i Aktywności Gospodarczej
1/VIII Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
2/VIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3/VIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/VIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/VIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/VIII Załącznik nr 1 Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska
7/VIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/VIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/VIII Załącznik nr 2 negatywnie negatywnie negatywnie
10/VIII Komisja uznała skargę za zasadną Komisja uznała skargę za zasadną Komisja uznała skargę za zasadną Komisja uznała skargę za zasadną
11/VIII Komisja zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie uchwały Sejmiku Komisja zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku pozytywnie Komisja zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku pozytywnie
12/VIII pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie pozytywnie

Załącznik nr 1 do DRUKU nr 6/VIII

Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Komisja wnioskuje o umieszczenie w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy w punkcie pt:. Zadania z zakresu rozwoju odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków (strona 119-120) w etapie III, który zakłada budowę grupowych sieci kanalizacji sanitarnej z możliwością podłączenia do miejskiej oczyszczalni lub budową nowych z wymienionymi miejscowościami wpisać alternatywne rozwiązanie odprowadzenia ścieków tak jak zapisano w etapie IV, w którym przewidziano możliwość budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków.

Załącznik nr 2 do DRUKU nr 9/VIII

Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały negatywnie.