Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XXXIV Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
2/XXXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie negatywnie
3/XXXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/XXXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/XXXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XXXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XXXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie negatywnie
8/XXXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XXXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/XXXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie negatywnie
11/XXXIV Komisja uznała skargę za bezzasadną Komisja uznała skargę za bezzasadną Komisja uznała skargę za bezzasadną Komisja nie zajęła stanowiska