Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XVIII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

DRUK NR

Komisja Rewizyjna

Komisja Spraw Społecznych  i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Komisja Budżetu,  Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

1/XVIII

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

2/XVIII

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

3/XVIII

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

4/XVIII

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

5/XVIII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

7/XVIII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

8/XVIII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

9/XVIII

negatywnie

załącznik nr 1

pozytywnie

pozytywnie

10/XVIII

negatywnie

pozytywnie

pozytywnie

Załącznik nr 3

11/XVIII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

12/XVIII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

Załącznik nr 4

13/XVIII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

14/XVIII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

Załącznik nr 5

15/XVIII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

Załącznik nr 6

16/XVIII

Załącznik nr 2

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

Załącznik nr 1 do Druku Nr 9/XVIII
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego – komisja zaopiniowała projekt uchwały negatywnie. Komisja wnioskuje nie udzielanie pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w przebudowie zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120, a przeznaczenie kwoty 15.000 zł na dobudowę przedsionka do budynku przedszkola prowadzonego przez TPD w Sobiemyślu.

Załącznik nr 2 do Druku Nr 16/XVIII
Komisja Rewizyjna - komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Komisja wnioskuje o wycofanie z projektu uchwały kwoty 15.000 zł przeznaczonej na udzielenie pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w przebudowie zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120, a przeznaczenie na budowę przedsionka do budynku przedszkola prowadzonego przez TPD w Sobiemyślu.

Załącznik nr 3 do Druku Nr 10/XVIII
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej – komisja zaopiniowała projekt uchwały negatywnie.
Komisja zgłasza projekt uchwały uwzględniający wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Załącznik nr 4 do Druku Nr 12/XVIII
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej – w wyniku równowagi głosów komisja nie zajęła stanowiska przy projekcie uchwały. Komisja wnioskuje o zmianę w załączniku nr 4 do uchwały punkt 1
przejazdy bezpłatne:
wykreślenie:
radni Gminy Gryfino na podstawie legitymacji radnego,
a wpisanie:
Zasłużeni honorowi dawcy krwi na podstawie legitymacji honorowego dawcy krwi.

Załącznik nr 5 do Druku Nr 14/XVIII
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej – komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Komisja wnioskuje o wprowadzenie zmiany polegającej na zapisie w § 2 „zwiększa się środki funduszu sołeckiego dla sołectw poprzez niestosowanie górnej granicy dziesięciokrotnej kwoty bazowej”.  

Załącznik nr 6 do Druku Nr 15/XVIII
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej – komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Komisja wnioskuje o przeprowadzenie przeglądu i dokonanie niezbędnych napraw na wszystkich placach zabaw będących własnością Gminy Gryfino.