Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXX sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

DRUK
NR
Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu,  Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
2/XXX Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
3/XXX negatywnie pozytywnie pozytywnie Załącznik nr 2
4/XXX Załącznik nr 1 pozytywnie Załącznik nr 5 Załącznik nr 3
5/XXX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XXX pozytywnie pozytywnie pozytywnie Załącznik nr 4


Załącznik nr 1 do Druku Nr 4/XXX

Komisja Rewizyjna – komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie z wnioskiem. Komisja wnioskuje o zmianę siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 13 ze Szkoły Podstawowej w Żabnicy na świetlicę wiejską w Czepinie przy ulicy Gryfińskiej 46 oraz zmianę siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 16 ze świetlicy w Borzymiu na świetlicę wiejską w Dołgie.

Załącznik nr 2 do Druku Nr 3/XXX

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej – nie zajęła stanowiska do projektu uchwały. Komisja dopuszcza możliwość zamiany nieruchomości, ale wnioskuje, aby rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Gryfino pod drogi publiczne gminne odłożyć do momentu, w którym Burmistrz będzie mógł przedstawić informację, na jakim terenie zostaną zabezpieczone parkingi dla tej nieruchomości w związku z funkcjami, które tam zostaną realizowane.

Załącznik nr 3 do Druku Nr 4/XXX

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej – komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie z wnioskiem. Komisja wnioskuje o zmianę siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 13 ze Szkoły Podstawowej w Żabnicy na świetlicę wiejską w Czepinie przy ulicy Gryfińskiej 46 oraz zmianę siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 16 ze świetlicy w Borzymiu na świetlicę wiejską w Dołgie.

Załącznik nr 4 do Druku Nr 6/XXX

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej – komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Komisja wnioskuje, aby kampania informacyjna była przeprowadzona do czasu złożenia przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załącznik nr 5 do Druku Nr 4/XXX

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska – Komisja wnioskuje o zmianę siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 16 ze świetlicy w Borzymiu na świetlicę wiejską w Dołgie.