Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XLI sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
2/XLI pozytywne pozytywne pozytywnie pozytywnie
3/XLI negatywnie negatywnie negatywnie negatywnie
4/XLI negatywnie negatywnie negatywnie negatywnie
5/XLI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XLI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XLI pozytywnie negatywnie pozytywnie pozytywnie
8/XLI załącznik nr 1 pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XLI pozytywnie pozytywnie pozytywnie załącznik nr 2
10/XLI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
11/XLI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie

Załącznik nr 1 – Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie z wnioskiem. Komisja Rewizyjna wnioskuje, aby Burmistrz zaproponował Skarbowi Państwa reprezentowanemu Przez Lasy Państwowe - grunty zamienne.

Załącznik nr 2 – Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie z wnioskiem. Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska wnioskuje, aby w § 8 pkt. 4 dokonać zmiany w zapisie „Dyrektor może powołać dwóch zastępców, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino” na „Dyrektor może powołać jednego zastępcę, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino”