Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na VII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

DRUK NR

Komisja Rewizyjna

Komisja Spraw Społecznych  i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Komisja Budżetu,  Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

1/VII

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

2/VII

negatywnie

pozytywnie

pozytywnie

negatywnie

3/VII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

4/VII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

5/VII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

6/VII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

7/VII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

8/VII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

9/VII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

10/VII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

11/VII

załącznik nr 1

załącznik nr 2

pozytywnie

załącznik nr 3

Załącznik nr 1 do DRUKU Nr 11/VII

Komisja Rewizyjna nie zajęła stanowiska do projektu uchwały. Komisja wnioskuje o wycofanie uchwały z porządku obrad sesji.

Załącznik nr 2 do DRUKU nr 11/VII

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego nie zajęła stanowiska do projektu uchwały. Komisja wnioskuje o wycofanie uchwały  z porządku obrad sesji.

Załącznik nr 2 do DRUKU nr 11/VII

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej nie zajęła stanowiska do projektu uchwały. Komisja wnioskuje o wycofanie uchwały z porządku obrad sesji.