Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

DRUK NR

Komisja Rewizyjna

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

1/XXII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

2/XXII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

3/XXII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

4/XXII

Komisja nie omówiła nowej wersji uchwały

pozytywnie

pozytywnie

Komisja nie omówiła nowej wersji uchwały

5/XXII

negatywnie

pozytywnie

negatywnie

pozytywnie

6/XXII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

7/XXII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

załącznik nr 1

8/XXII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

9/XXII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

10/XXII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

11/XXII

Komisja uznała skargę za bezzasadną

Komisja uznała skargę za bezzasadną

Komisja uznała skargę za bezzasadną

Komisja uznała skargę za bezzasadną

Załącznik nr 1 do Druku Nr 7/XXII

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej – komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  W przypadku zmian w uchwałach dokonywanych na skutek interwencji organów nadzoru. Komisja wnioskuje o dostarczanie członkom komisji wraz z materiałami sesyjnymi treści poprzednich uchwał oraz rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody i Uchwał RIO.