Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na LII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/LII Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
2/LII Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości  Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
2-1/LII Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
3/LII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/LII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/LII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/LII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/LII negatywnie negatywnie pozytywnie negatywnie
8/LII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/LII negatywnie negatywnie pozytywnie negatywnie
10/LII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
11/LII negatywnie negatywnie pozytywnie negatywnie
12/LII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
13/LII pozytywnie pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie
14/LII skarga zasadna skarga zasadna Komisja nie zajęła stanowiska skarga zasadna
15/LII skarga bezzasadna skarga bezzasadna Komisja nie zajęła stanowiska skarga bezzasadna
16A/LII negatywnie negatywnie negatywnie negatywnie
16B/LII pozytywnie pozytywnie pozytywnie negatywnie
17/LII pozytywnie pozytywnie pozytywnie negatywnie
18/LII pozytywnie pozytywnie pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska