Sesja nr XXIX

UCHWAŁA NR XXIX/397/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia wniosku Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej w Gryfinie.

UCHWAŁA NR XXIX/397/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2004 r. v

w sprawie przyjęcia wniosku Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej w Gryfinie

Na podstawie art. 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r., Nr 89, poz.555 z późn. zm.) i § 35 Regulaminu Rady Miejskiej - Uchwała Nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 47, poz. 803) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjąć wniosek Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości następującej treści: 

„Klub Radnych Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości wnosi o przyjęcie uchwały – apelu do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie o zobowiązanie Przewodniczącego do przekazania materiałów zgromadzonych przez Komisję Rewizyjną do Prokuratury Rejonowej w Gryfinie w sprawie zakupu samochodu osobowego marki Peugeot 607 z wnioskiem o podjęcie postępowania przygotowawczego w sprawie wyjaśnienia czy przy sporządzaniu dokumentów związanych z zakupem samochodu popełniono przestępstwo z art. 271 § 1 Kodeksu Karnego w związku z art. 231 § 1 Kodeksu Karnego poprzez potwierdzenie przez funkcjonariuszy publicznych nieprawdy w protokole z przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę z dnia 30 stycznia 2004r.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz