Terminarz spotkań Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu maju 2008r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
21.05.2008r.
godz. 900
Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Przegląd placówek oświatowych Gminy Gryfino.
 2. Działalność TPD w roku 2008. Świetlice socjoterapeutyczne, omówienie realizacji projektu unijnego – grupy przedszkolne dla 5-latków w 2007r.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
26.05.2008r.
godz. 830
Komisja Rewizyjna
 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
26.05.2008r.
godz. 1330
Komisja Budżetu Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Analiza i ocena realizacji budżetu za rok 2008 wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino – Gryfiński Dom Kultury.
 2. Ocena realizacji planu dochodów i wydatków w roku 2008.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
27.05.2008r.
godz. 900
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Informacja nt. koncepcji budowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Miasta i Gminy Gryfino.
 2. Informacja nt. przebiegu prac związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Pniewa, Żórawi i Żórawek.
 3. Przegląd obiektów sportowych i placów zabaw na terenach wiejskich.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.