Terminarz spotkań Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu grudniu 2006r.

Termin posiedzenia Nazwa Komisji Temat posiedzenia
1.12.2006 r.
godz. 1200
Komisja Rewizyjna
 1. Ustalenie planu pracy komisji na rok 2007.
 2. Sprawy organizacyjne.
6.12.2006 r.
godz. 1230
Komisja Budżetu Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Analiza projektu budżetu Gminy Gryfino na 2007 rok.
8.12.2006 r.
godz. 1200
Komisja Rewizyjna
 1. Ocena projektu budżetu Gminy Gryfino na 2007 r.
 2. Sprawa wyboru oferty na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej złożonej przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino.
11.12.2006 r.
godz. 1300
Komisja Budżetu Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Analiza projektu budżetu Gminy Gryfino na 2007 rok.
12.12.2006 r.
godz. 1245
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Przygotowanie planu pracy komisji na 2007 r.
 2. Ocena projektu budżetu Gminy Gryfino na 2007 r.
14.12.2006 r.
godz. 1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Przygotowanie planu pracy komisji na 2007 r.
 2. Ocena projektu budżetu Gminy Gryfino na 2007 r.
18.12.2006 r.
godz. 1300
Komisja Budżetu Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Analiza projektu budżetu Gminy Gryfino na 2007 rok.
 2. Przygotowanie propozycji do planu pracy komisji na 2007 rok.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
20.12.2006 r.
godz. 1100
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Ocena projektu budżetu Gminy Gryfino na 2007 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
21.12.2006 r.
godz. 1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Ocena projektu budżetu Gminy Gryfino na 2007 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
22.12.2006 r.
godz. 1200
Komisja Rewizyjna
 1. Ocena projektu budżetu Gminy Gryfino na 2007 r.
 2. Sprawa wyboru oferty na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej złożonej  przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie  Gryfino.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.