Terminarz spotkań Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu lutym 2010r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
4.02.2010r.
godz. 900
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
  1. Zapoznanie się z działalnością placówek kulturalno - oświatowych w czasie ferii zimowych - posiedzenie wyjazdowe.