Terminarz spotkań Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu maju i czerwcu 2009r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
28.05.2009r.
godz. 930
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
  1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
  2. Sprawozdanie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego za rok 2008 (zatrucie  wody, podsumowanie akcji).
29.05.2009r.
godz. 1230
Komisja Rewizyjna
  1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
1.06.2009r.
godz. 1200
Komisja Budżetu Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
  1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
2.06.2009r.
godz. 930
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
  1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
26.06.2009r.
godz. 1300
Komisja Rewizyjna
  1. Dokończenie kontroli rozpoczętych w roku 2008 - kontrola sposobu załatwiania  interpelacji.