Terminarz spotkań Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu maju 2007r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
24.05.2007 r.
godz. 1000
Komisja Rewizyjna
  1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
25.05.2006 r.
godz. 1230
Komisja Budżetu Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
  1. Informacja o podejmowanych działaniach w celu utworzenia parku przemysłowego  dla potencjalnych inwestorów na terenie gminy (numery działek gruntowych,  obiekty budowlane, dostęp do mediów technicznych, położenie itp.).
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
28.05.2007 r.
godz. 1230
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
  1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
29.05.2007 r.
godz. 1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
  1. Zapoznanie się z warunkami, funkcjonowaniem i zapotrzebowaniem na miejsca  w gryfińskich przedszkolach.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.