Terminarz spotkań Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu styczniu 2007r.

    
Termin posiedzenia Nazwa Komisji Temat posiedzenia
5.01.2007 r.
godz. 1200
Komisja Rewizyjna
  1. Sprawa wyboru oferty na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej złożonej  przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie  Gryfino.
  2. Kontrola finansowa Gminy w zakresie gospodarowania środkami pieniężnymi – stan  rachunków bankowych na dzień 31.12.2006 r.
  3. Zapoznanie się z protokołami z audytu oraz protokołami z kontroli RIO i Wojewody za lata 2004 – 2006.
16.01.2007 r.
godz. 1100
Komisja Planowania Przestrzennego,
Gospodarki Komunalnej, Inwestycji
i Ochrony Środowiska
  1. Zapoznanie się ze Strategią rozwoju miasta i gminy Gryfino oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wieloletniego  Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino
  2. Zapoznanie się z projektem rozbudowy cmentarza komunalnego w Gryfinie.
  3. Debata nad katalogiem zadań do budżetu na 2008 rok.
19.01.2007 r.
godz. 1200
Komisja Rewizyjna
  1. Sprawa wyboru oferty na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej złożonej  przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie  Gryfino.
  2. Zapoznanie się z protokołami z audytu oraz protokołami z kontroli RIO  i Wojewody za lata 2004 – 2006.
25.01.2007 r.
godz. 1000
Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
  1. Przeciwdziałanie narkomanii wśród dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i  gimnazjum na terenie gminy Gryfino – skala zjawiska, zapobieganie i pomoc w tym  zakresie.
  2. Debata nad katalogiem zadań do budżetu na 2008 rok.