Terminarz spotkań Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu marcu 2010r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
5.03.2010r.
godz. 1200
Komisja Rewizyjna
 1. Zapoznanie się ze skargą Piotra Bukowskiego na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.
11.03.2010r.
godz. 930
Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Informacja nt. potrzeb osób niepełnosprawnych z Gminy Gryfino, likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej oraz w ciągach dla pieszych.
 2. Sprawozdanie z działalności placówek kulturalno – oświatowych w okresie ferii zimowych.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
12.03.2010r.
godz. 1100
Komisja Rewizyjna
 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
15.03.2010r.
godz. 1000
Komisja Budżetu Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Analiza i ocena realizacji budżetu za rok 2009 wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
16.03.2010r.
godz. 930
Komisja Planowania Przestrzennego,
Gospodarki Komunalnej, Inwestycji
i Ochrony Środowiska
 1. Informacja nt. zaawansowania prac projektowych hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie.
 2. Zapoznanie się ze staniem realizacji uzbrojenia działek - ul. Jana Pawła II i Taras Północ oraz kanalizacji aglomeracji miejskiej.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
25.03.2010r.Komisja Doraźna
ds. kontroli remontów przeprowadzonych  w świetlicach w Sobieradzu, w Daleszewie i w Chwarstnicy  oraz w remizie w Sobieradzu
 1. Sprawy organizacyjne.