Terminarz spotkań Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu kwietniu 2010r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
1.04.2010r.
godz. 1400
Komisja Doraźna
ds. kontroli realizacji inwestycji związanej z przebudową ulic Mieszka I, Łokietka, Podgórna i Witosa w Gryfinie wraz z budową kanalizacji deszczowej
 1. Sprawy organizacyjne.
8.04.2010r.
godz. 1000
Komisja Doraźna
ds. kontroli remontów przeprowadzonych  w świetlicach w Sobieradzu, w Daleszewie i w Chwarstnicy  oraz w remizie w Sobieradzu
 1. Analiza dokumentacji związanej z remontami przeprowadzanymi w świetlicy  wiejskiej w Sobieradzu. 
9.04.2010r.
godz. 1200
Komisja Rewizyjna
 1. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2009 r. wraz  z wnioskiem w sprawie  udzielenia, bądź nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.
12.04.2010r.
godz. 1400
Komisja Rewizyjna
 1. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2009 r. wraz  z wnioskiem w sprawie  udzielenia, bądź nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.
13.04.2010r.
godz. 900
Komisja Doraźna
ds. kontroli remontów przeprowadzonych  w świetlicach w Sobieradzu, w Daleszewie i w Chwarstnicy  oraz w remizie w Sobieradzu
 1. Analiza dokumentacji związanej z remontami przeprowadzanymi w świetlicy  wiejskiej w Sobieradzu.
13.04.2010r.
godz. 1500
Komisja Rewizyjna
 1. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2009 r. wraz  z wnioskiem w sprawie  udzielenia, bądź nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.
14.04.2010r.
godz. 1200
Komisja Rewizyjna
 1. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2009 r. wraz  z wnioskiem w sprawie  udzielenia, bądź nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.
14.04.2010r.
godz. 1630
Komisja Doraźna
ds. kontroli remontów przeprowadzonych  w świetlicach w Sobieradzu, w Daleszewie i w Chwarstnicy  oraz w remizie w Sobieradzu
 1. posiedzenie wyjazdowe – zapoznanie się ze staniem świetlicy i remizy w Sobieradzu
15.04.2010r.
godz. 930
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino  w roku 2009.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
16.04.2010r.
godz. 1200
Komisja Rewizyjna
 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
19.04.2010r.
godz. 1000
Komisja Budżetu Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino  w roku 2009.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
20.04.2010r.
godz. 930
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino  w roku 2009.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 21.04.2010r.
godz. 1500
Komisja Doraźna  ds. kontroli realizacji inwestycji związanej z przebudową ulic Mieszka I, Łokietka, Podgórna i Witosa w Gryfinie wraz z budową kanalizacji deszczowej
 1. Posiedzenie w terenie
23.04.2010r.
godz. 1000
Komisja Doraźna ds. kontroli realizacji inwestycji związanej z przebudową ulic Mieszka I, Łokietka, Podgórna i Witosa w Gryfinie wraz z budową kanalizacji deszczowej
 1. Analiza dokumentacji związanej z realizacją inwestycji przebudowy ulic Mieszka I, Łokietka, Podgórnej i Witosa w Gryfinie.
26.04.2010r.
godz. 1300
Komisja Doraźna ds. kontroli remontów przeprowadzonych
w świetlicach w Sobieradzu, w  Daleszewie i w Chwarstnicy oraz w remizie w Sobieradzu
 1. Analiza dokumentacji związanej z remontem przeprowadzanym w świetlicy wiejskiej w Sobieradzu i w remizie OSP w Sobieradzu. Analiza protokołów kontroli świetlicy wiejskiej w Sobieradzu.