Terminarz spotkań Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu lutym 2008r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
 22.02.2008r.
godz. 1200
Komisja Rewizyjna
  1. Kontrola udzielonych z budżetu Gminy Gryfino dotacji podmiotowych dla Biblioteki.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
25.02.2008r.
godz. 1200
Komisja Budżetu Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
  1. Przygotowanie proceduralne i wdrożenie budżetu zadaniowego na rok 2009.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
26.02.2008r.
godz. 900
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
  1. Informacja o stanie realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  Miasta i Gminy Gryfino.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
27.02.2008r.
godz. 930
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
  1. Bezpieczeństwo publiczne – projekt monitoringu Gryfina. Sprawozdanie służb  porządkowych bezpieczeństwa publicznego.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
28.02.2008r.
godz. 1100
Komisja Rewizyjna
  1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.