Terminarz spotkań Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu marcu 2007r.

Termin posiedzenia Nazwa Komisji Temat posiedzenia
2.03.2007 r.
godz. 1200
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawa wyboru oferty na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej złożonej   przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino.
 2. Kontrola zakupu planów miasta dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz  Gryfińskiego Domu Kultury.
3.03.2007 r.
godz. 1200
Komisja Rewizyjna
 1. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu gminy Gryfino za
  2006 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
  Miasta i Gminy.
7.03.2007 r.
godz. 1100
Komisja Planowania Przestrzennego,
Gospodarki Komunalnej, Inwestycji
i Ochrony Środowiska
 1. Zapoznanie się z zasadami usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i  warunków ich sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Gryfino.
 2. Zapoznanie się ze Strategia rozwoju miasta i Gminy Gryfino, Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz Wieloletnim Programem,  Inwestycyjnym Miasta i Gminy Gryfino.
 3. Informacja o stanie realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  miasta i gminy Gryfino.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
8.03.2006 r.
godz. 1100
Komisja Budżetu Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
9.03.2007 r.
godz. 1200
Komisja Rewizyjna
 1. Zapoznanie się ze sprawą realizacji schroniska młodzieżowego w Wełtyniu.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
12.03.2007 r.
godz. 1000
Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Analiza i ocena działalności klubów i stowarzyszeń sportowych dotowanych w 2006 r.  i założenia na 2007 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.  
30.03.2007 r.
godz. 1200
Komisja Rewizyjna
 1. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu gminy Gryfino za  2006 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.