Terminarz spotkań Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu styczniu 2010r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
6.01.2010r.
godz. 900
Komisja Budżetu Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej 
 1. Dyskusja nad budżetem Gminy Gryfino na rok 2010 – opracowanie wstępnych wniosków.
14.01.2010r.
godz. 930
Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2009 rok.
 2. Analiza projektu budżetu na rok 2010.
 3. Sposób realizacji uchwały Nr XXXVI/382/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27  lutego 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego.
18.01.2010r.
godz. 1000
Komisja Budżetu Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Analiza projektu budżetu gminy Gryfino na rok 2010. Wypracowanie wniosków  komisji.
21.01.2010r.
godz. 930
Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
22.01.2010r.
godz. 1200
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2009 rok.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
25.01.2010r.
godz. 1000
Komisja Budżetu Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2009 rok. Ocena realizacji planu pracy  komisji za 2009 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
26.01.2010r.
godz. 930
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2009 rok.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.