Terminarz spotkań Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu kwietniu 2007r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
3.04.2007 r. 
godz. 1200

Komisja Rewizyjna

  1. Wypracowanie  opinii  w  sprawie  wykonania  budżetu  gminy  Gryfino  za    2006  r.  wraz  z  wnioskiem  w  sprawie  udzielenia  absolutorium Burmistrzowi     Miasta  i  Gminy.
5.04.2007 r.
godz. 1130

Komisja Rewizyjna

  1. Wypracowanie  opinii  w  sprawie  wykonania  budżetu  gminy  Gryfino  za     2006  r.  wraz  z  wnioskiem  w  sprawie  udzielenia  absolutorium Burmistrzowi    Miasta  i  Gminy.
10.04.2007 r.
godz. 1400

Komisja Rewizyjna

  1. Wypracowanie  opinii  w  sprawie  wykonania  budżetu  gminy  Gryfino  za    2006  r.  wraz  z  wnioskiem  w  sprawie  udzielenia  absolutorium Burmistrzowi     Miasta  i  Gminy.
16.04.2007 r.
godz. 1000
Komisja  Spraw  Społecznych  i  Bezpieczeństwa  Publicznego
  1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
17.04.2006 r.
godz.  1200
Komisja  Budżetu  Finansów, Rolnictwa i Aktywności  Gospodarczej
  1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
19.04.2006 r.
godz. 1415
Komisja Budżetu Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
  1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2006 r.  oraz realizacji planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 r.
  2. Informacja o stanie realizacji uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino oraz Planu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Gryfino.
20.04.2007 r.
godz. 1200

Komisja Rewizyjna

  1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
24.04.2007 r.
godz. 1130
Komisja  Planowania  Przestrzennego,  Gospodarki  Komunalnej,  Inwestycji  i  Ochrony  Środowiska
  1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.