Terminarz spotkań Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu listopadzie 2007r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
06.11.2007r.
godz. 1100
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Wypracowanie wniosków z wyjazdowych posiedzeń komisji w dniach 27 września i  23 października br.
14.11.2007r.
godz. 1200
Komisja Rewizyjna
 1. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna od Fundacji Na Rzecz Budowy  Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino przedsiębiorstwa Centrum Wodne  Laguna oraz wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto i Gminę Gryfino w związku  z nabyciem przedsiębiorstwa zobowiązań Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino związanych z działalnością Centrum  Wodnego Laguna – DRUK Nr 3/XV.
22.11.2007r.
godz. 930
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Informacja nt. pozyskiwania funduszy europejskich przez Gminę Gryfino od daty  akcesji z Unią Europejską.
 3. Informacja nt. działalności i przedstawienie potrzeb organizacji pozarządowej  Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gryfinie
23.11.2007r.
godz. 1200
Komisja Rewizyjna
 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
26.11.2007r.
godz. 1330
Komisja Budżetu Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Analiza projektów uchwał podatkowych i opłat lokalnych na 2008r.
 3. Wstępna analiza projektu budżetu Gminy Gryfino na 2008r. oraz planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
27.11.2007r.
godz. 1130
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji
i Ochrony Środowiska
 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Informacja nt. istniejących i projektowanych podłączeń kanalizacji z uwzględnieniem budowy kanalizacji na terenach wiejskich.