Terminarz spotkań Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu październiku 2007r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
01.10.2007r.
godz. 830
Komisja Rewizyjna
 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Rozpatrzenie skargi Pani Kazimiery Dragan dot. sposobu sprawowania Zarządu Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Krasińskiego 85-95 w Gryfinie przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
01.10.2007r.
godz. 1330
Komisja Budżetu Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Dyskusja na temat stref podatkowych oraz wielkości podatków i opłat lokalnych na  2008 rok.
02.10.2007r.
godz. 900
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
05.10.2007r.
godz. 1300
Komisja Rewizyjna
 1. Rozpatrzenie skargi Pani Kazimiery Dragan dot. sposobu sprawowania Zarządu Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Krasińskiego 85-95 w Gryfinie przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
18.10.2007r.
godz. 900
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
19.10.2007r.
godz. 1200
Komisja Rewizyjna
 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
22.10.2007r.
godz. 1330
Komisja Budżetu Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
23.10.2007r.
godz. 1100
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Zapoznanie się ze stanem dróg gminnych na terenach wiejskich.
25.10.2007r.
godz. 845
Komisja Rewizyjna
 1. Rozpatrzenie skargi Pani Kazimiery Dragan dot. sposobu sprawowania Zarządu Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Krasińskiego 85-95 w Gryfinie przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.