Terminarz spotkań Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu lutym 2009r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
02.02.2009r.
godz. 1200
Komisja Budżetu Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Wypracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za rok 2008.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
03.02.2009r.
godz. 930
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Wypracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za rok 2008.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
13.02.2009r.
godz. 1200
Komisja Rewizyjna
 1. Rozpatrzenie skargi Pana Piotra Burghardta na bezczynność Burmistrza Miasta i  Gminy Gryfino. Wypracowanie projektu uchwały.
 2. Rozpatrzenie skargi Pani Ireny Gacek na opieszałość Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. Wypracowanie projektu uchwały.
19.02.2009r.
godz. 930
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Promocja Gryfina w kontekście przygotowań do obchodów 755-lecia Gryfina, katalog imprez towarzyszących.
20.02.2009r.
godz. 1200
Komisja Rewizyjna
 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
23.02.2009r.
godz. 1230
Komisja Budżetu Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
24.02.2009r.
godz. 930
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.