Terminarz spotkań Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu styczniu 2008r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
22.01.2008r.
godz. 900
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
  1. Wypracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2007.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
24.01.2008r.
godz. 930
Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
  1. Wypracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2007.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
25.01.2008r.
godz. 1200
Komisja Rewizyjna
  1. Wypracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2007.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
28.01.2008r.
godz. 1330
Komisja Budżetu Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
  1. Wypracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2007.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał
29.01.2008r.
godz. 900
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
  1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.